Đoán điềm

16

Đoán điềm Hồi Hộp

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cűng có lành, cűng có dữ.- 23 giờ đến 1 giờ Có người chờ mong trong cuộc ân tình. - 01 giờ đến 03 giờ Tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu. - 03 giờ đến 05 giờ Có người
15

Đoán điềm Thịt Giựt

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cűng thế.- 23 giờ đến 1 giờ Có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ. - 01 giờ đến 03 giờ Con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình. - 03 giờ đến 05 giờ Chuyện nhỏ
14

Đoán điềm Tai ù

Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận. Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng. 23 – 1 giờ Tai Trái: Có người khác phái đang mong nhớ. Tai Phải:
13

Đoán điềm Nhảy műi

Nhảy műi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cűng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên nhảy műi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường: -nhảy műi (một cái) có tài; – Nhảy műi hai cái có lợi. Câu ấy cűng có một
12

Nháy mắt nói lên điều gì

Tùy thuộc bạn nháy mắt trái hay phải, vêo thời điểm nêo mê sẽ tiết lộ chuyện gì sẽ đến với bạn. Vui thôi nhé!Nháy mắt trái 23h – 1h: Giờ có bạn bè ở xa về. 1h – 3h: Giờ buồn bực do người trong thân gây ra. 3h – 5h: Có người mang têi lợi đến. 5h – 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong