Đoán điềm Thịt Giựt

Xem kết quả: /  số bình chọn: 39
Bình thườngTuyệt vời 
Đoán điềm Thịt Giựt Đoán điềm Thịt Giựt
4 5 191

15

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cűng thế.
- 23 giờ đến 1 giờ Có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.

- 01 giờ đến 03 giờ Con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình.

- 03 giờ đến 05 giờ Chuyện nhỏ hóa to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.

- 05 giờ đến 07 giờ Có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.

- 07 giờ đến 09 giờ Đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.

- 09 giờ đến 11 giờ Có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.

-11 giờ đến 12 giờ Có người dèm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.

-13 giờ đến 15 giờ Có của bất ngờ, thử mua số.

-15 giờ đến 17 giờ Có gia tài nhưng cűng có chuyện lôi thôi nhỏ.

-17 giờ đến 19 giờ Hao tài mang nhiều tai tiếng.

-19 giờ đến 21 giờ Con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.

-21 giờ đến 23 giờ Công việc thảnh tựu, tài lợi dồi dào.

 

 

theo: boitoan.org

Share