Đoán điềm Hồi Hộp

Xem kết quả: /  số bình chọn: 34
Bình thườngTuyệt vời 
Đoán điềm Hồi Hộp Đoán điềm Hồi Hộp
4 5 166

16

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cűng có lành, cűng có dữ.
- 23 giờ đến 1 giờ Có người chờ mong trong cuộc ân tình.

- 01 giờ đến 03 giờ Tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.

- 03 giờ đến 05 giờ Có người mời ăn uống.

- 05 giờ đến 07 giờ Có khách sang đến, lợi vào.

- 07 giờ đến 09 giờ Tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.

- 09 giờ đến 11 giờ Gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.

-11 giờ đến 12 giờ Có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.

-13 giờ đến 15 giờ Duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.

-15 giờ đến 17 giờ Tin từ xa về, vui vẻ.

-17 giờ đến 19 giờ Có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.

-19 giờ đến 21 giờ Có người rủ rùn hạp, lợi vào, nên nhận.

-21 giờ đến 23 giờ Tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

 

theo: boitoan.org

Share