Tử vi trọn đời

16

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Nhâm Tý

Nam Mạng – Nhâm Tý Sanh năm: 1912, 1972 và 2032Cung CHẤN. Trực CHẮPMạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu)Khắc ỐC THƯỢNG THỔCon nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ)Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mạng Nhâm Tý số mạng như vầy,Phong sương cũng lắm tha phương cũng nhiều.Số này cách trở quê hương,Đi
16

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Canh Tý

Nam Mạng – Canh Tý Sanh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080Cung CÀN. Trực THÀNHMạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách)Khắc THIÊN THƯỢNG THỦYCon nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh)Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mạng Canh Tý,mạng Thổ cung Càn,Đất ở đầu vách khó mà tìm ra.Nhỏ thời vất vả
16

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Mậu Tý

Nam Mạng – Mậu Tý Sanh năm: 1948, 2008 và 2068Cung CÀN. Trực MÃNMạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp)Khắc THIÊN THƯỢNG THỦYCon nhà XÍCH ĐẾ (phú quý)Xương CON CHUỘTTướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng Vốn người cốt cách cang cường,Ấy là Mậu Tý con người đảm đang.Thuận sanh thì đặng làm quan,Cha
16

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Bính Tý

Nam Mạng – Bính Tý Sanh năm: 1936, 1996 và 2056Cung CẤN. Trực THÀNHMạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương)Khắc THIÊN THƯỢNG HỎACon nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh)Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng Luận xem số mạng tuổi này,Bính Tý mạng Thủy nước đầy tràn sông.Trai mà sanh đặng Thu Đông,Như
16

Xem Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Giáp Tý

Nam Mạng – Giáp Tý Sanh năm: 1924, 1984 và 2044Cung CHẤN. Trực BẾMạng HẢI TRUNG KIM(vàng dưới biển)Khắc BÌNH ĐỊA MỘCCon nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)Xương CON CHUỘTTướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng Luận xem số mạng tuổi này,Giáp Tý số cực chịu nhiều nổi trôi.Ly hương tổ quán xứ xa,Anh em cô bác